Vedoucí oddělení kultury, sportu a památkové péče Slavomír Kudláček v odpovědi na webu města zdůvodnil tašky mj. tím, že „nový měděný plech je velmi drahý, historicky neadekvátní a v závazné metodice státní památkové péče uvedený jako zásadně nevhodný pro větší plochy střech historických budov“.

Další tazatel, Pavel Musil, se nato ptá, „jak bude zdůvodněno nové měděné oplechovaní pláště střechy historické budovy Mydlářovského domu situovaného jen o pár desítek metrů vedle kostela?“

Následuje další Kudláčkova odpověď, ve které se mimo jiné píše: „Většina plochy střech muzea byla a bude 'opravena opravou' stávající plechové krytiny, nebude pokládána nová krytina. Památkový zákon neumožňuje nařizovat výměnu nevhodných materiálů, pouze užití vhodných při jejich výměnách. Budovy muzea také nedisponují extrémně vzácnými krovovými konstrukcemi, jako je tomu u kostela Nanebevzetí Panny Marie.“