Právě pro takové lidi připravilo město nový projekt s názvem „Nekuřácké provozovny ve městě Chrudim“. Omezení zejména pasivního kouření na veřejných místech je ostatně i jedním z bodů Desatera problémů města Chrudim.

„Průzkumy mezi obyvateli našeho města prokázaly, že o nekuřácké provozovny je značný zájem. Vzhledem k tomu, že obyvatelé města nemají přehled, kde mohou takové provozovny najít, chceme ve spolupráci se zapojenými provozovnami přispět k jejich lepší orientaci. Tato zařízení by měla být označena jednoduchým grafickým piktogramem. Certifikát 'Nekuřácká' provozovna“ získá zařízení po vyhodnocení zaslané přihlášky, návštěvy hodnotitelského týmu a splnění daných podmínek,“ uvádí Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Chrudim - Zdravé město a místní Agendy 21.

„Cílem udělení certifikátu je vytvoření místa, kde budou občané chráněni před vlivy pasivního kouření, zajištění podpory nekuřáckých provozoven a zároveň i jejich dostatečná prezentace vůči potenciálním návštěvníkům města. Přihlásit se mohou všechny provozovny poskytující určitou formu občerstvení uvnitř zařízení. Tedy například restaurace, cukrárny, kavárny, jídelny a podobně,“ dodává Trunečková.

Podmínkou udělení certifikátu je alespoň samostatná místnost určená pouze nekuřákům po celou dobu provozu, do které je zajištěn přístup přes nekuřácké prostředí. Majitel certifikátu získá možnost bezplatné prezentace v informačních materiálech města, na webových stránkách města i v jeho informačním centru. Zájemci se mohou hlásit u koordinátorky Projektu Zdravé město.