Vykáceno bylo celkem jednadvacet stromů. Jiné řešení se nenabízelo, neboť břízy byly v havarijním stavu. Stromy byly suché, potýkaly se s dřevokaznými houbami a hrozící riziko pádu větví představovalo nebezpečí pro chodce i pro osádky vozidel projíždějících po přilehlé silnici.

Jak dokazuje náš aktuální snímek, pokácené dřeviny už byly nahrazeny novou výsadbou v podobě pětadvaceti kusů mladých jedinců javorů babyka.

V okolí rybníka u slatiňanského nádraží nyní přežívá ještě dalších šestnáct bříz, ty však vyrůstají na pozemku, který je ve vlastnictví České republiky, takže jeho správu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Snahou města Slatiňany bude zajistit pokácení a náhradní výsadbu také na tomto pozemku.