Při Dni zdraví nemocnice převzala finanční dar, částka bude určena na nákup nové telemetrie pro sedm lůžek na interní JIP. Jedná se o systém vzdáleného monitorování EKG pacientů. Cílem je odhalení srdečních arytmií či jiných poruch, které se projevují pouze občas a nemusí být při jednotlivém záznamu EKG zachyceny.

„Tuto technologii již máme k dispozici, ale zatím jen v omezeném počtu. Navíc bohužel již dožívá, proto vítáme možnost pořídit nové přístroje. Technologie jsou motorem medicíny, a proto je zařízení opět potřeba zmodernizovat tak, aby poskytovalo tu nejlepší možnou péči,“ uvedl náměstek léčebné péče a zároveň primář interního oddělení Chrudimské nemocnice Tomáš Tomek. (tz)