Na pozici ředitele se chce zaměřit na vzájemnou spolupráci obou nemocnic. „Obě nemocnice patří mezi moderní zařízení a moderní zdravotnictví by mělo být schopné pružně reagovat na aktuální potřeby svých pacientů a klientů, jednou z mých priorit tak je pokračovat v posilování jejich vzájemné spolupráce. S tím pak úzce souvisí i personální stabilizace,“ přiblížil Sirový.

Místo ředitele se uvolnilo v říjnu loňského roku, chvíli poté, co vyšel najevo případ novorozené holčičky, která včas nedostala léky. Holčička má trvalé poškození mozku.

Už druhý problém

„Představenstvo jednomyslně odvolalo ředitelku Štěpánku Fraňkovou s tím, že další opatření budou následovat tak, aby se situace urychleně vrátila do normálu,“ uvedl tehdy hejtman Martin Netolický. Případ vyšetřovala ministerská kontrola, podle níž personál závažně nechyboval. Zda mělo opožděné podání léků vliv na postižení holčičky, určí až soudní znalci.

Vedení nemocnice musel ještě před Fraňkovou opustit také Roman Michálek, který po výzvě hejtmana Pardubického kraje dobrovolně skončil na postu náměstka pro léčebnou péči. Jeho odchod hejtman žádal proto, aby se náměstek nemohl podílet na vyšetřování kauzy malého Adámka. V den, kdy krvácející chlapec čekal na chodbě dlouhé minuty na pomoc, důsledkem čehož skončil v bdělém kómatu, náměstek sloužil jako lékař ORL a byl by tak podle hejtmana ve střetu zájmů.

Dětské oddělení

Oba problémy spojuje dětské a novorozenecké oddělení Pardubické nemocnice. Odpovědi na otázku, zda se jako nový ředitel zaměří na toto oddělení, se Sirový vyhnul. „Nemocnici chápu jako celek, je to provázaný organismus, v němž úzce spolupracují lékaři a další zdravotnický personál různých odborností. Dnes nemocnici tvoří bezmála čtyři desítky oddělení a klinik, chtěl bych proto nejprve poznat každodenní provoz a jeho potřeby,“ řekl ředitel s tím, že Pardubickou nemocnici vnímá a vždy vnímal jako místo, kde se dělala dobrá medicína.

V Pardubicích dříve již léčil
Miroslav Sirový pochází z Chlumce nad Cidlinou, odkud přesídlil do Pardubic. Léta 1992 až 1998 však strávil v Hradci Králové, kde na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy vystudoval všeobecné lékařství.

Po studiích nastoupil na chirurgickou kliniku do Pardubic a současně pracoval jako lékař pro zdravotnickou záchrannou službu. Také působil jako předseda lektorského sboru Českého červeného kříže a přednášel na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Primář chirurgie
V roce 2011 se stal primářem chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Jičín, kde setrval do roku 2017. Poté nastoupil jako vedoucí lékař na chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové. V současné době se věnuje výuce studentů na lékařské fakultě v Hradci Králové.

Sám studuje postgraduální studium na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Má specializovanou způsobilost v oboru chirurgie a úrazové chirurgie a je také interním auditorem kvality a bezpečí ve zdravotnickém zařízení a znalcem v oboru zdravotnictví, v odvětví chirurgie.