„Prevence je naprosto zásadním faktorem v boji proti dekubitům. Oproti samotné léčbě je výrazně levnější. Proto je nutné informovat laickou, ale i odbornou veřejnost. Vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace se dekubity budou stávat stále aktuálnějším problémem,“ prohlásil Ivo Bureš, primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice a zároveň předseda České společnosti pro léčbu rány.

Dekubitus je poškození kůže nebo tkání kůže. Příčinou vzniku je nadměrné mechanické zatížení kůže, tlak, tření, střižné síly, vlhkost, nedostatečná výživa, a hlavně dlouhodobé ležení na lůžku bez změny polohy. Může být v rozsahu od trvalého začervenání až po odumřelou tkáň postihující svaly, šlachy a kosti. Jedná se o zásadní problém, neboť se proleženiny špatně hojí. Mohou se objevit u každého, ale nejrizikovější skupinou jsou lidé starší 70 let, imobilní pacienti nebo nemocní se sníženou cítivostí, například diabetici nebo lidé po cévní mozkové příhodě. „Dekubity zvyšují i riziko lokální nebo celkové infekce. Mohou tak ohrozit i zdravotnický personál,“ upozornil primář Bureš.

Dekubity však nejsou spjaty pouze s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení. Vznikat mohou rovněž v domácím prostředí. Objevit se mohou i během několika hodin. Následně však výrazně zkomplikují průběh léčby, zvýší ekonomické náklady na léčení a mohou způsobit až úmrtí. Proto na tuto problematiku každoročně upozorňuje celosvětová výzva Evropského poradního sboru pro dekubity (EPUAP) se snahou zvýšit povědomí veřejnosti a informovat o tom, jak lze proleženinám předcházet.

„Je potřeba neustále zvyšovat informovanost. Dekubity jsou celosvětovým problémem a týkají se i domácí péče o nemocné. Proto se prostřednictvím osvětové akce v našich nemocnicích snažíme oslovit veřejnost a předat informace o prevenci,“ řekla Gabriela Medunová, manažerka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje.

Pravidelné polohování, co nejlepší hygiena, výměna lůžkovin a použití antidekubitálních lůžek u rizikových pacientů – to jsou základní prostředky ke snížení hrozby výskytu proleženin. Informace o prevenci veřejnosti nabídnou odborníci ve všech pěti zařízeních Nemocnice Pardubického kraje právě ve středu 15. listopadu 2017. V rámci této osvětové akce bude připravena ukázka polohovacích pomůcek, poradenství v oblasti výživy, správné péče o pokožku či řešení inkontinence, představení materiálů na vlhké hojení ran či možnost konzultace s rehabilitačním pracovníkem.
„Problematiku dekubitů a prevenci jejich vzniku vnímáme jako nesmírně důležitou. Pokud se v průběhu léčení podcení, může mít závažné následky. Proto jsme připraveni poskytnout informace a poradit všem, kteří doma pečují o své blízké,“ uvedla manažerka ošetřovatelské péče Medunová.

Den STOP dekubitům v Nemocnici Pardubického kraje (15. 11. 2017, 9.00 – 13.00 hod.)

Pardubická nemocnice – vestibul budovy Informací (budova č. 15)
Chrudimská nemocnice – vestibul nemocnice
Orlickoústecká nemocnice – přízemí pavilonu H
Litomyšlská nemocnice – galerie na monobloku, I. patro
Svitavská nemocnice – vestibul nemocnice

Dušan Korel