Částka, která je potřeba na pokrytí vybavení oddělení ARO, dosahuje 840 tisíc korun. „Dohodli jsme se, že budou požádány o finanční příspěvek všechny obce. Město Chrudim vymyslí model, který by byl co nejvíce spravedlivý,“ uvedl starosta Chrudimě Jan Čechlovský. Takový způsob je nasnadě, částka by se mohla rozdělit podle počtu obyvatel konkrétního města nebo obce.

„U nás by to bylo třicet tisíc korun. Na jednání starostů jsem nebyl, ale pokud nám žádost nemocnice bude doručena, řádně ji projednáme. Tato věc se samozřejmě nemusí setkat se stoprocentním kladným ohlasem. Mohou se objevit námitky v tom smyslu, ať platí stát. I přesto si myslím, že nemocnice našim občanům dobře slouží a budu se tudíž snažit hledat cesty, jak jí pomoci,“ říká starosta Chrasti Tomáš Vagenknecht.

Starosta Skutče Pavel Novotný předesílá, že žádost společnosti Chrudimská nemocnice přišla v nevhodnou dobu. „Je hotový rozpočet, musíme teď hodně šetřit. Nicméně neříkám ne. Žádost prověříme a prodiskutujeme,“ slibuje Pavel Novotný.

Oddělení ARO potřebuje čtyři přístroje. Nejvíc nákladné jsou monitorovací centrální stanice. Jedna je za 417 tisíc korun a druhá stojí 262 000 Kč. „Obě tyto stanice slouží ke sledování nemocných sestrou, a to v základních životních funkcích. Jde o pulsy, dechy, EKG, zásobení krve kyslíkem a krevní tlak,“ vysvětluje ředitel Němeček.