„Důvodem tohoto opatření je vzestup nemocnosti na akutní respirační infekce včetně čtyřicetiprocentního nárůstu onemocnění chřipkového původu. Týká se to zejména populace dětí, mládeže a seniorů," uvedl ředitel nemocnice Tomáš Vondráček.

„Zvýšení výskytu chřipkových onemocnění představuje pro hospitalizované pacienty zvýšené zdravotní riziko. Po zvážení všech okolností rozhodlo vedení nemocnice o zákazu návštěv pacientů jako vhodném preventivním prostředku proti hromadnému šíření respiračních infekcí," dodal ředitel. 

LUKÁŠ VANÍČEK