Odborníci a lékaři tu provádějí vyšetření pacientů pomocí zobrazovacích metod. Oddělení nukleární medicíny využívá izotopy radioaktivních prvků a slouží k posouzení funkce rozličných orgánů lidského těla. Oddělení radiodiagnostiky pracuje pomocí rentgenového záření. Firma tu investuje v následujících pěti letech asi 70 milionů korun. Novým přírůstkem je i supermoderní počítačový tomograf.