V Chrudimi svůj protest vyjádřili členové spolku Zelený dům, kteří poslali své stanovisko ministerstvu životního prostředí.

„Obec Rybitví je vzdálena vzdušnou čarou asi dvanáct kilometrů od chrudimské místní části Markovice a deset kilometrů od hranice našeho okresu v Klešicích. Domníváme se, že náš region patří už tak mezi velmi zatížené průmyslovou výrobou. A toto plánované zařízení svou kapacitou mnohonásobně překračuje požadavky Pardubického kraje,“ uvedl Tibor Schwarz ze spolku Zelený dům. Tato organizace je partnerem města Chrudim v projektu Zdravé město.

„Z různých projednávání víme, že v Chrudimi je znatelný vyšší výskyt rakoviny a že jsme u nás zasaženi průmyslem z Pardubic. Navíc v krajském městě pracuje a studuje řada našich občanů,“ dodal Schwarz.

Radnice má již k dispozici přepracovanou verzi dokumentace EIA, jejímž cílem bylo posoudit možné vlivy modernizace spalovny v Rybitví na životní prostředí.
Pardubice bojují proti spalovně. Obávají se znečištění ovzduší a dovozu odpadu

Modernizaci spalovny nepodporuje ani chrudimský místostarosta zodpovědný za životní prostředí Aleš Nunvář. Také on poslal svou námitku ministerstvu životního prostředí. „Je zde vyšší výskyt rakoviny, na což upozorňuje Světová zdravotnická organizace (WHO), ministerstvo životního prostředí i ministerstvo zdravotnictví,“ zdůraznil.

Primárním problémem podle něj je, že v posuzované dokumentaci byly opomenuty další zdroje znečištění v regionu, které navíc již mají udělené výjimky v emisích těžkých kovů, a to elektrárny Chvaletice a Opatovice.

„Nadto jsou posuzovány parametry emisí, které vznikly matematickým modelem s padesátiprocentní nejistotou přesnosti výsledků. Takové ‚výpočty‘ brát vážně je naprosto absurdní,“ dodal Nunvář.

Třída Míru v Pardubicích
Třídu Míru čeká oprava, dlažbu nahradí beton. Po necelých sedmi letech

Kvůli spalovně v Rybitví se tento týden na mimořádném jednání sešla i rada Pardubického kraje. Její členové vyjádřili nesouhlas s připravovaným záměrem.

„Nebudeme podporovat rozšíření kapacity spaloven nebezpečného odpadu na území našeho kraje. Zároveň chceme v návaznosti na nový zákon o odpadech podporovat obce při plnění plánu odpadového hospodářství, což znamená předcházení vniku odpadů, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, řešení otázky logistiky, energetického a dalšího využití odpadů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Dokumentace vlivů na životní prostředí záměru (EIA) byla podána na ministerstvo životního prostředí v lednu 2020, avšak na základě došlých vyjádření se vrátila k přepracování.

Novou verzi obdržel Pardubický kraj jako dotčený územní samosprávný celek loni 10. prosince, což nebyl s ohledem na volné dny o svátcích dobrý termín k vypracování vyjádření. Přesto se města, obce, spolky i samotní občané s touto překážkou vyrovnali a své námitky odeslali včas.

Hana Šolcová promluvila za neočkované hasiče během konference iniciativy Chcípl pes.
Odmítáme povinné očkování a není nás málo, tvrdí vysoce postavená hasička

„Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Nelze-li vzniku odpadu předejít, pak je prioritou jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického. A není-li možné ani to, pak teprve jeho odstranění. Spalování nebezpečných odpadů ve spalovně stojí na nejnižším stupni v hierarchii odpadového hospodářství,“ objasnil krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Spalovnu chce obnovit společnost AVE. Ročně by měla zpracovat 20 000 tun nebezpečných odpadů