Absolvovali seminář

„Pokud někdo proti rozpočtu vystoupí a počítá s tím, že rozpočet nebude schválen, pak zřejmě počítá i s tím, že město pojede na rozpočtové provizorium. Počítá tedy i s tím, že město nezahájí žádné investiční akce a počítá zároveň také s tím, že se město nebude moci ucházet o žádné dotační tituly, protože žádný donátor případné dotace nebude vědět, že město je regulérně a reálně připravené hospodařit," upozorňuje starosta Petr Řezníček.

Na zastupitelském semináři, který se konal toto pondělí právě na na téma budoucího rozpočtu, nezazněly podle starosty žádné zásadní výtky či připomínky. „Část dotazů mohla spíš pramenit z faktu, že někteří zastupitelé viděli podobný dokument poprvé v životě," přemítá starosta.

Velkou překážku by při schvalování rozpočtu mohlo představovat případné nesouhlasné stanovisko hnutí ANO 2011. Zatím ta ale vypadá, že neshody z koaličních rozhovorů se do hlasování o této věci nepřenesou.

Vše pečlivě zváží

„Z našeho pohledu vidím šanci na to, aby rozpočet prošel. Ještě se o tom chceme o víkendu poradit, ale v zásadě myslím, že nebudeme proti. Poradíme se ještě o nějakých pozměňovacích návrzích a přesunech některých finančních prostředků. Že bychom ale rozpočet torpédovali jen proto, že doposud není domluvená koalice, tak to určitě ne," ujišťuje František Pilný z hnutí ANO 2011.

Mezi ty, kteří si rozpočet teprve důkladně prostudují, patří i chrudimští Svobodní. „Myslím, že k němu budeme mít řadu výhrad. Možná víc než ostatní. Zda ale dokument jako celek nakonec podpoříme či nepodpoříme, to v tuto chvíli ještě nevíme," sdělil za Svobodné zastupitel Petr Lichtenberg.