„Ještě za světla vylétají z dubů na hrázi Kochánovických rybníků netopýři rezaví a jsou tak dobře pozorovatelní. Žijí tam také netopýři vodní, které bude potřeba sledovat baterkami, protože létají už za tmy nízko nad hladinou vody. Okolo vegetace pak létají menší a střední druhy netopýrů netopýr hvízdavý či netopýr Brandtův. Na loňské vycházce bylo asi padesát lidí. Jak nás bylo hodně, začaly se kolem nás rojit můry a komáři, které netopýři běžně loví, a tak nám kroužili kolem hlav," řekl jeden z organizátorů zoolog Milan Růžička.

Počasí by však program vycházky mohlo silně narušit. Netopýr je totiž obecně velmi šetrný tvor, který šetří své síly. Když prší, tak ví, že jeho potrava nelétá, a tak se neunavuje jejím hledáním. A jelikož je to lehký tvor, nelétá ani v silném větru.

Netopýrů žijí na Chrudimsku celá hejna a v tomto období začínají migrovat z letních kolonií. V Záchranné stanici Pasíčka tak mají plné ruce práce. „Netopýrům, které mají silně potrhané blány nebo polámané kosti, už pomoci nemůžeme. Lehká zranění jim ošetříme, vysílená zvířata nakrmíme a pak je pustíme do volné přírody. Nejčastěji však vyrážíme za jedinci, kteří někomu vlétnou do bytu. Necháme je u nás v bedničce do večera, kdy je zase pustíme na svobodu. Přes léto je to slabší, ale posledních čtrnáct dní je to skoro obden. Řešili jsme například kolonii netopýra rezavého v Dašicích, která se paní usadila nad spíží ve větrací šachtě. Bylo tam asi 16 netopýrů," uvedl vedoucí Záchranné stanice Pasíčka Josef Cach.

Na netopýrech je také zajímavé, že většina jich nezimuje zavěšená hlavou dolů. To podle Josefa Cacha dělá jen vrápenec malý. Ostatní zimují na zdech nebo zalezou do štěrbin.

LUKÁŠ VANÍČEK