Zvýšené používání chemických látek v zemědělství a lesnictví, které způsobuje otravy a fyziologické poruchy netopýrů, úbytek vhodných loveckých stanovišť a úkrytů v souvislosti s přestavbou a opravami budov, či přímé pronásledování lidmi v důsledku přetrvávání nesmyslných pověr, vedly v minulých desetiletích k výraznému úbytku netopýrů nejen u nás, ale v celé Evropě. Proto v roce 1991 uzavřely evropské země Dohodu o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka EUROBATS), která se stala součástí Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, takzvané Bonnské konvence, z roku 1979. Řada druhů netopýrů totiž migruje na kratší či delší vzdálenosti, přičemž překračuje mnohé státní hranice, a proto je pro jejich ochranu nutná mezinárodní spolupráce.

Česká republika podepsala Dohodu již v roce 1994 a zavázala se tak pečovat o populace všech druhů netopýrů na svém území a o jimi obývaná stanoviště a podnikat opatření k jejich ochraně. Žádná zákonná ochrana však nemůže fungovat bez spolupráce s veřejností. Proto sekretariát EUROBATS, který koordinuje a kontroluje dodržování podmínek dohody, vyhlašuje každoročně tzv. Evropskou noc pro netopýry. Pod tímto názvem se skrývají nejrůznější akce, jejichž cílem je seznamovat co nejširší veřejnost s netopýry, jejich významem v přírodě a nutností jejich ochrany. Konají se pravidelně poslední srpnový víkend současně na mnoha místech po celé Evropě, od roku 1998 také v České republice. Netopýří noci se každým rokem těší velkému zájmu ze strany veřejnosti, proto se neustále zvyšuje počet míst jejich konání. Akce také probíhají ve více termínech, aby mohly být dostatečně personálně zajištěny.

I v letošním roce se od srpna do září uskuteční po celé ČR celkem 31 nocí pro netopýry, kde se návštěvníci mohou dozvědět mnoho zajímavých informací o životě netopýrů, jejich výzkumu a ochraně. Akce pořádá ČESON ve spolupráci s řadou dalších organizací. Součástí programu většiny z nich jsou přednášky, odchyty do sítí a ukázky odchycených netopýrů, pozorování netopýrů pomocí ultrazvukových detektorů, výstavy, soutěže a další zajímavý program pro děti i dospělé. Podrobnější informace o programech získáte na internetových stránkách pořádajících organizací nebo prostřednictvím kontaktů uvedených u jednotlivých akcí.

Netopýří noc se bude konat také v Chrudimi, proběhne tu v pátek 4. září od 20.30 hodin v městském parku Střelnice. Na programu bude ukázka odchytu netopýrů, detektoringu a také povídání o netopýrech s malou soutěží pro návštěvníky.