Návštěvníci však v muzeu nenajdou náhle uvolněné prostory, ale jejich místo zaplní dnes otevřená výstava nazvaná 150 let od vzniku Muzejního spolku v Chrudimi, která připomíná rozmach muzejnictví v rámci tehdejší rakouské monarchie.

„Bylo dohodnuto, že máme provést úpravu výstavních plánů, aby po odchodu ředitelky Vítkové byly reálné. Výročí 150 let od založení Muzejní společnosti bylo opomíjeno, a proto jsme se rozhodli zrušit stávající výstavu," vysvětluje zástupkyně ředitele Naděžda Jungmanová, která muzeum do zvolení nového vedení řídí.

Energie vniveč

Výstava Epizoda I byla podle Martiny Vítkové plánovaná rok a půl. Její součástí se stala byť poněkud narychlo vystavená secesní chrudimská opona. „Studenti pražského UMPRUM vymysleli systém jejího uložení a vyrobili ho na náklady školy, nikoli muzea, stejně jako ostatní sokly ve výstavě. Vyrobili také transportní bednu dlouhou bezmála osm metrů a stali se dobrovolnými asistenty restaurátorky Hany Vítové, která se převozu opony z depozitáře do hlavní budovy ujala," říká bývalá ředitelka a pokračuje:

„Energie studentů, kteří se pokusili Chrudimi pomoci s jedním z jejích symbolů, obrozeneckou oponou starší než základní kámen Národního divadla, byla opravdu velmi pozitivní, a je škoda, že kvůli zrušení výstavy nebude spolupráce pokračovat. Na výstavu byly vytištěny pozvánky, pozváni lidé, recenze v tisku. Školu také výstava něco stála měli grant na pobyt v Chrudimi a nakoupili ze svého všechny materiály, které na výstavě použili. Pokud by byl projekt doveden do konce, mohl být první spoluprací tohoto druhu, o které by se ihned začaly psát články a vědecké texty. Zrušení spolupráce uprostřed dění a v případě brněnské fakulty výtvarných umění těsně před výstavou není dobrou vizitkou pro muzeum," dodává Martina Vítková.

Boj za ředitelku

Proti jejímu náhlému odchodu vznikla také elektronická petice. „My níže podepsaní vyjadřujeme hluboké znepokojení nad nečekaným a dle našeho názoru zcela bezdůvodný odchodem Martiny Vítkové z postu ředitelky Regionálního muzea v Chrudimi," píše v úvodu textu jeden z autorů výtvarník Jaroslav Valečka. Petice bude předána Radě Pardubického kraje.

„Martina Vítková je schopný člověk a muzeum během jejího vedení šlo nahoru stoupla návštěvnost i počet výstav. Co je extrémně nefér, je rušit bez udání důvodu výstavní program, který ředitelka připravila. Je to podivné a na nové vedení muzea to hází negativní stín," dodává Jaroslav Valečka.