Podle starosty obce Petra Schmieda je to škoda, neboť z peněz obdržených za takto vytříděný odpad obec následně dotuje ztrátový svoz a likvidaci směsného (netříděného) odpadu.

„Prosím proto občany našich obcí, aby plasty, papír a sklo nevhazovali do svých popelnic, ale odkládali je do připravených kontejnerů," obrací se proto starosta na místní obyvatele. Jistý pokles objemu odevzdaného tříděného odpadu zaznamenali v loňském roce například i v chrudimském sběrném dvoře.