NET VLAK, který na tratě naší republiky vypravily České dráhy a.s. a ČD Cargo, a.s. ve spolupráci s Chráněnými ICT pracovišti Deep a občanským sdružením Vozíčkáři ze Zámku je vybaven notebooky a prezentační technikou. Všichni zájemci (od dětí po seniory, včetně zdravotně handicapovaných) si tak mohou vyzkoušet připojení k internetu prostřednictvím bezdrátových technologií CDMA a GPRS a seznámit se se službami, které nabízí internet v oblasti cestování a s nově zaváděným systémem Czech Point.

NET VLAK nabízí zájemcům také možnost krátkého bezplatného školení. Kurzy probíhají dvakrát denně vždy od 9 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin. „Účastníci kurzu od nás získají osvědčení o absolvování školení v Net vlaku," říká Jaroslav Čajka, lektor a garant projektu Net vlak, kterému byl 10. března jako prvnímu nevidomému absolventu kurzů ECDL v České republice předán mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti.

Ve středu 19. března se dopoledního kurzu zúčastní klienti Denního centra Svítání – stacionáře a žáci Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s., která je spoluorganizátorem pardubické části celé akce. Žáci a klienti SVÍTÁNÍ si tak mohou vyzkoušet speciální pomůcky pro handicapované osoby, například pro ovládání počítače pomocí dotyku rtů, pohybu svalů a podobně. Žáci na vozíčku si mohou vyzkoušet i zvedací plošinu pro bezbariérový přístup do vlaku. Pro zrakově handicapované je k vyzkoušení připravena navigační služba SONS.