Podle Jany Vondrákové, tiskové mluvčí společnosti AVE, která skládku provozuje, byla učiněna všechna možná opatření, aby ke znečišťování okolí už dále nedocházelo.

„Měli jsme několik stížností od místních obyvatelů. Mluvili jsme proto s vedením skládky, kteří přijali opatření a lehké materiály, jako třeba plastové sáčky a papíry, vysbírali. V první řadě by si ale lidé měli sáhnout sami na svědomí, protože kdyby řádně třídili odpad, tak by se v komunálním opadu takovéhle věci vůbec neměly objevit," říká nasavrcký starosta Milan Chvojka.

Úlet odpadu

„Po každém návozu odpad kompaktorem ihned rozhrneme a zhutníme a rovněž je prováděn také pravidelný překryv odpadu tak, abychom v maximální míře úletům zabránili," uvádí Jana Vondráková a pokračuje:

„Vzhledem k silnému větru k úletům došlo, ne však přímo z tělesa skládky, ale při vysypávání odpadů ze svozových vozů. Naši zaměstnanci začali odpady ihned sbírat, což je také zdokumentováno v provozním deníku skládky," doplňuje tisková mluvčí.

Pracovníci skládky se však neomezili jen na sbírání a vyrazili do protiútoku. Už 10. ledna začali stavět takzvané oplocenky, tedy sítě na hrázky na skládce, aby tak zvýšili šance na zachycení všech větrem unášených odpadků.

Nasavrcká skládka má v současné době rozlohu 7,2 hektarů. Ukládá se na ní převážně komunální odpad. „Při současném složení komunálního odpadu, který obsahuje jistý podíl lehkých frakcí, se zejména při extrémně větrném počasí těmto úletům 100% zabránit nedá. Každý den vedoucí skládky provádí kontrolu okolí skládky a v případě zjištěných úletů je ihned sbíráme. Vedeme o tom záznamy v provozním deníku a je také pořizována příslušná fotodokumentace," uvádí dále Jana Vondráková.

Rychlé řešení

Vedení nasavrcké skládky obdrželo celkem dvě stížnosti týkající se nepořádku, ovšem stalo se tak v době, kdy už oba podněty byly řešeny. „Snažíme se být maximálně vstřícní k obyvatelům Nasavrk a snažíme se neprodleně reagovat na jejich podněty," dodává tisková mluvčí.

(lv)