Průvodci samotní přidávali dobru zajímavosti i pikantnosti ze svateb šlechticů.

„Když si bral Vincenc Nepomuk z Auerspergu dceru knížete Lobkovice Marii Gabrielu, svatební obřad a s ním spojené oslavy trvaly 20 dní a v programu nechyběly opery, divadelní představení, lovy a podobně. Během oslav se rozšířila zpráva, že se tu objevila bílá paní, to nevěstilo nic dobrého, protože čtyři měsíce po svatbě ženich umřel," říká například kastelán Jaroslav Bušta. Za manželkami Jana Adama z Auerspergu naopak stála císařovna Marie Terezie – poprvé mu dohodila svou dvorní dámu, podruhé milenku svého manžela.

V ložnici se návštěvníci dozvěděli různé praktiky, jak docílit toho, aby se po svatební noci narodil syn, a tedy dědic a nositel jména. Kníže Lichtenstein například synovi radil, aby si manželka nelehala na levý bok, jinak z „toho" nic nebude, maximálně tak akorát holka.

Když se muž začal ucházet o dívku, zahrnoval jí dopisy. Její matka mezitím zahájila masivní průzkum, aby si budoucího ženicha prolustrovala a zjistila jeho majetkové poměry i vyhlídky na kariéru. Výsledky poté prezentovala otci dívky, aby nápadníka schválil.