„Jednou měsíčně uvítáme v Betlémě menší skupinu, budeme rádi, když se nám podaří obdobná prohlídka i na Veselém Kopci," uvedla vedoucí SLS Vysočina Ilona Vojancová.

Funguje dobře

V památkové rezervaci Betlém v Hlinsku mohou zájemci tuto nabídku využít po celý rok. Program s názvem Betlém na dotek umožní lidem se zrakovým handicapem seznámení s historií betlémských roubenek i životem původních obyvatel.

„Využíváme k tomu ukázkového modelu jednoho z roubených objektů a vytvořených souborů hmatových map. Nevidomí tak s její pomocí například zjistí, jak byl rozmístěný nábytek v jednotlivých objektech. Tímto způsobem se zrakově handicapovaní návštěvníci obeznámí s prostředím, v němž se ocitli před tím, než se vydají na prohlídku vlastních objektů", upřesňuje vedoucí správy SLS Vysočina Ilona Vojancová.
V každém roubeném domku jsou dále připraveny předměty typické pro danou expozici, s nimiž se mohou účastnící speciální prohlídky seznámit hmatem. Zároveň mohou zkusit určit jejich využití.

„V každé dílně se seznámí s dobovými řemesly, mohou si osahat nářadí ševce, tkalce, výrobce hraček. Když hovoříme o lidové stravě, rozpoznávají čichem bylinky," řekla Vojancová.

Diplomová práce

Prohlídku lze přizpůsobit dětským i dospělým návštěvníkům. Haptická výstava v Betlémě vznikla ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky a logopedie Univerzity Hradec Králové jako magisterská práce. Skanzen by rád s univerzitou nadále spolupracoval. Postupně by tak mohly vzniknout programy například také pro lidi s vadami sluchu, řekla Vojancová.

Ředitelka pardubického Tyflocentra Dana Stoklasová konstatovala, že kulturní instituce se svým programem a výstavami dosud přímo na zrakově postižené lidi nezaměřují, což ani není v mnoha případech možné. (lv, ČTK)