V řadě firem a organizací lze potkat zaměstnance, kteří dokonale zvládají své řemeslo. Přesto se na ně kolegové i nadřízení dívají tak trochu skrz prsty. Chybí jim totiž výuční list.

Šance na změnu však existuje. Zájemci ve zvoleném oboru se totiž mohou podrobit takzvanému „ověření dílčí kvalifikace“ a chybějící osvědčení získat. Pilotní část projektu proběhla na SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, kde nyní zkouškou prošla i první řádná uchazečka.

„Paní Veronika Vršťalová složila ve dvou dnech dvě dílčí kvalifikace a připravuje se na třetí. Tím, že prokázala své dovednosti a získala osvědčení, má doklad pro zaměstnavatele a může vykonávat povolání kuchařky ve školní jídelně,“ vysvětluje ředitel chrudimské školy Jaroslav Kořínek.

„Ověřování probíhá podle zákona, který nově pohlíží na jednotlivá povolání, tedy na úplné kvalifikace, jež dělí na kvalifikace dílčí. Dílčí kvalifikace je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Například úplná kvalifikace 'Kuchař' se dělí na dílčí kvalifikace 'Příprava teplých pokrmů', 'Příprava pokrmů studené kuchyně' a 'Příprava minutek',“ upřesňuje Kořínek.

Osvědčením o získání dílčí kvalifikace se mohou lidé prokázat, když se ucházejí o místo, případně doložit svému zaměstnavateli, že splnili požadovanou kvalifikaci pro danou pracovní pozici.

„V uvedeném případě paní kuchařky dokonce nastane situace, že po úspěšném vykonání všech tří dílčích kvalifikací může dle zákona přistoupit k vykonání závěrečné zkoušky v oboru kuchař a získat tak výuční list,“ uzavírá Kořínek, jehož škola je autorizovanou právnickou osobou pro přezkoušení v oborech kuchař, číšník a cukrář a zájemci ji mohou kdykoliv kontaktovat.

Úplné informace ohledně ověřování kvalifikací lze také získat na webové stránce www.narodnikvalifikace.cz