Vzpomenuli tak 97. výročí narození Jaroslava Klemeše. Válečnou anabázi člena paraskupiny Platinum Pewter, která seskočila u Nasavrk v únoru 1945, připomenul v krátkém projevu předseda klubu plk.v.v. Zdeněk Kolář.

"Následoval přesun do Žatce na velitelství 4. brigády rychlého nasazení, pod kterou je začleněn i chrudimský 43. výsadkový prapor. Zde veteráni zhlédli filmy a prezentace o výzbroji a bojových nasazeních všech čtyřech praporů, které pod velitelství brigády spadají. Následně si prohlédli síň bojových tradic, kde je podrobně, pomocí fotografií, dokumentů a výzbroje, dokumentována činost naší armády od jejího vzniku v roce 1918 až po současnost," uvedl chrudimský veterán Josef Čáslavka.