Dlouhotrvající vedra snižují průtoky řek a také snižují hladinu podzemních vod. I přesto se daří Vodárenské společnosti spotřebu vody vykrývat ze sta procent, aniž by musela odběratelům dovážet vodu cisternami, jako v některých jiných regionech. „Bylo však nutné zaktivovat záložní zdroj vody v Markovicích, který je v současné době využíván na svou maximální kapacitu. Tento zdroj zásobuje oblast Heřmanoměstecka a Třemošnicka,“ sdělil Václav Kloboučník, provozní ředitel Vodárenské společnosti.

Při zajišťování dostatku vody v lokalitách zásobovaných prostřednictvím VS Chrudim bylo nutné provést zásahy ve vodovodních řadech.

„Jako příklad mohu uvést rozsáhlou rekonstrukci vodovodního řadu z úpravny vody Seč do vodojemu Ústupky. Přes zimu jsme připravovali v součinnosti s majitelem infrastruktury společností Vodovody a kanalizace Chrudim provedení úplné rekonstrukce vodovodního výtlačného řadu z úpravny vody Seč do vodojemu Ústupky. Tuto rekonstrukci jsme dokončili přesně v době začátku rekreační sezóny v Seči. Nyní jsou odběratelé v lokalitě Ústupky zásobováni dostatečným množstvím velice kvalitní vody,“ pokračuje Václav Kloboučník.

Letní počasí má podle provozního ředitele za následek i zvýšenou četnost poruch na vodovodních řadech. „To je způsobeno především vysycháním zeminy, ale i zvyšující se teplotou přiváděné vody,“ upřesnil Václav Kloboučník.

Vodohospodáři lokální zdroje pitné vody v provozovaných oblastech monitorují. V současnosti není nutné na Chrudimsku spotřebu vody regulovat a omezovat a lidé se nemusí obávat, že by došlo k výpadkům dodávek. Situaci společnost pravidelně vyhodnocuje z hlediska zásob, rovnoměrnosti spotřeby i dodržování její kvality.