Pracovníci nízkoprahových klubů a terénních programů v pátek pozvali mezi sebe veřejnost. Chtěli představit svou práci a služby, které poskytují dětem a mladým lidem. V rámci Dne nízkoprahových služeb v Pardubickém kraji se dny otevřených dveří uskutečnily v Chrudimi, ale i v Pardubicích, Letohradu a Vysokém Mýtě.

Dopoledne se do chrudimského klubu Agora přišlo podívat mnoho dětí z místních i okolních škol. „Odpoledne přijdou i někteří naši klienti, kterých máme v současné době více než tři sta. Očekáváni jsou zástupci radnice i Pardubického kraje,“ řekla Martina Šťastná z občanského sdružení Šance pro Tebe, které provozuje nízkoprahová zařízení Futur, Kopretina, Agora a Skate areál v Chrudimi. Provádí rovněž terénní kontaktní práci v Chrudimi a v Prachovicích.

Návštěvníci měli díky páteční akci možnost prohlédnout si interiér klubu Agora, získat informace o službách, které nízkoprahové kluby a terénní programy nabízejí, či shlédnout dokument Čekárna na dospělost.

Nízkoprahové kluby jsou pro děti a mládež zázemím, možností scházet se s vrstevníky, místem pro vlastní aktivity. Výraz nízkoprahový znamená „dostupný, neodrazující od vstupu“. V České republice jich nyní funguje 190.

V Chrudimi je takových klubů pět. Čtyři z nich provozuje občanské sdružení Šance pro Tebe.

Také nízkoprahové zařízení Centra J. J. Pestalozziho - Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou přivítalo návštěvníky v sídle svého klubu v Novoměstské ulici.

Nízkoprahové kluby a terénní programy nabízejí svým klientům pomoc a radu při řešení problémů, se kterými se setkávají a také podporu při realizaci jejich aktivit a nápadů. Děti a mladí lidé mohou potkat kontaktní pracovníky na místech, kde tráví svůj volný čas nebo za nimi mohou zajít do klubu. Tam navíc naleznou bezpečný prostor, vybavený pro trávení volného času.

Nízkoprahové služby jsou snadno dostupné sociální služby s minimem překážek pro jejich využití - jsou bezplatné, anonymní a dobrovolné, časově a prostorově dostupné, platí zde rovný přístup ke všem.

Den nízkoprahových služeb vyhlašuje již druhým rokem oborová pracovní skupina PRAŽEC. Jejím cílem je zkvalitňovat služby a zvyšovat prestiž a profesionalitu oboru. Více informací o skupině je k dispozici na www.prazec08.cz. „Dny otevřených dveří se uskutečnily již podruhé a musím říci, že o ně je značný zájem ze strany veřejnosti,“ dodala Martina Šťastná.

Den nízkoprahových služeb v Chrudimi zaštítila vedoucí oddělení prevence kriminality města Chrudim Radka Pochobradská.