Návštěvníci městských lesů, trampové i výletníci teď mohou ve zkušebním režimu rozbít svůj stan na travnatém pozemku poblíž parkoviště přiléhajícímu k někdejší restauraci Kometa.

Jako první tak učinili chrudimský místostarosta Roman Málek a ředitel Městských lesů Zdeněk Odvárka.

Nouzové nocoviště není totéž co kemp nebo tábořiště. Je určeno pouze k jednotlivému přespání, nesmí se tu rozdělávat oheň a je třeba chovat se v něm tak, aby na místě nezůstaly žádné odpadky.

Nocoviště o rozměrech přibližně 10 x 10 metrů nemá žádné vybavení a je pouze ohrazeno dřevěnou kulatinou. Plochu nocoviště bude možné v případě potřeby v budoucnosti změnit.

Probuzené spáče potěší výhled na městské panorama

Zatěžkávací zkoušku pro nové chrudimské nouzové nocoviště bude možná představovat již tento víkend, který jeho pořadatelé nazvali Svatojánským víkendem na Báře.

„V pátek po setmění se bude u rozhledny Bára promítat letní kino, půjde o film Muži v říji. V sobotu od 15 hodin bude připraven program, jenž bude ze začátku určený hlavně dětem. V jeho rámci bude odehráno loutkové představení a dojde také na hledání svatojánského pokladu. Připravena bude i hudební produkce a pak se opět budou promítat filmy. Tentokrát půjde o snímky Nuda v Brně a Ať žijí rytíři. Promítání skončí kolem jedné v noci. Kdo chce, může pak přespat pod širákem na Báře nebo poprvé i ve svém stanu na nouzovém nocovišti,“ vysvětlil ředitel Městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka.

Chrudimští čerpali inspiraci ke zbudování nouzového nocoviště na Šumavě, kde se podobná zařízení osvědčují. Investičně nejde o nákladnou akci, dřevěná ohrada přijde jen na několik stokorun.

Na pořádek tu budou namátkově dohlížet strážníci městské policie.

V sousedství nocoviště by časem mohlo vzniknout třeba i vzdělávací a informační centrum a Chrudimští stále koketují i myšlenkou na vybudování rybníka či zřízení kempu jen kousek odsud.