Cena se uděluje osobnostem za vynikající aktivity, které přinášejí prospěch občanům i samotnému městu Chrudim ve všech důležitých oblastech jeho života.

„Kandidáty mohou být osoby v oblasti společenské, kulturní, sociální, sportovní, vzdělávací, vědecké, ekonomické, ekologické, technické či podnikatelské. Věk kandidátů není nijak omezen,“ připomíná místostarosta města Chrudim Roman Málek.

Mezi oceněnými za posledních deset let byl například fotograf Vladimír Mostecký, historik Tomáš Pavlík či tehdejší student Jakub Těšitel.

Pravidla a formuláře jsou na webových stránkách města www.chrudim.eu.

(red)