Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje. Termín přijímání nominací je do 30. listopadu.

Ceny se udílí ve třech kategoriích: Za zásluhy o Pardubický kraj, Cena Michala Rabase za záchranu a Cena médií.

Cena Michala Rabase za záchranu za rok 2019 do rukou chrudimských strážníků Jiřího Němce a Petra Půlpána: Ti byli nominováni za rychlé a duchapřítomné jednání vedoucí k záchraně lidského života. Oba muži byli v březnu 2019 na základě tísňového volání vysláni prošetřit možnou sebevraždu oběšením. Na místo dorazili v okamžiku, kdy postižená již ztrácela vědomí, a jen díky jejich duchapřítomnosti se podařilo zabránit úmrtí. Jiří Němec se o záchranu lidského života zasloužil již podruhé, v roce 2012 pomohl muži, který se ocitl v ohrožení života při požáru bytu.