Pro zastávku za tamějším smrkovým lesíkem hlasují i přespolní: „Sloužit by mohla nejen cestujícím, jedoucím za nákupy do Tesca, ale i jeho zaměstnancům, obyvatelům Píšťov a sídliště U stadionu. V docházkové vzdálenosti je například i chrudimská nemocnice,“ píše čtenář Martin Hájek z Pardubic.

„České dráhy této myšlence rozumějí. Myslím, že v uvedené lokalitě by po našich službách mohla být dostatečná poptávka. České dráhy by však jako přepravce nebyli investorem takové stavby. Za Správu železniční dopravní cesty mluvit nemohu, ale myslím, že lidé by mohli hledat podporu pro svůj požadavek například u vedení chrudimské radnice. Na financování stavby by se mohl podílet i některý ze subjektů, který v oblasti realizuje či hodlá realizovat své podnikatelské záměry. Tomu by totiž stanice mohla zajistit přísun nových zákazníků,“ odpovídá Michal Štěpán z pardubického ředitelství odboru osobní dopravy Českých drah. Chrudimský starosta Jan Čechlovský slyší o přání na zbudování zastávky poprvé. „Domnívám se, že by se realizace stavby zřejmě neobešla bez nějakých komplikací, v současné chvíli to ale nejsem schopný posoudit,“ říká Čechlovský.

Náklady na vybudování nové železniční zastávky se v současné době pohybují v České republice okolo dvou milionů korun. Otázkou je, zda by se na podporu nenašel například vhodný dotační titul pro čerpání prostředků Evropské unie.

DOPIS ČTENÁŘE: Nová vlaková zastávka u chrudimského Tesca?

V brzké době by měla započít výstavba obchodního domu Tesco Chrudim, v oblasti ohraničené železniční tratí 238, Chrudimkou a sídlištěm U stadionu. Optimistické předpovědi říkají, že otevírat se bude ještě letos, pravděpodobně hned po prázdninách.Vzhledem k blízkosti zmiňované tratě se přímo nabízí vybudování nové železniční zastávky, která by mohla sloužit nejen cestujícím, jedoucím za nákupy do Tesca, ale i jeho zaměstnancům, dále obyvatelům přilehlého sídliště U stadionu a rozvíjející se oblasti Píšťovy. V docházkové vzdálenosti cca 10-15 minut je rovněž chrudimská nemocnice, jejiž pacienti či návštěvníci by rovněž této zastávky mohli využít. Předpokládám, že na zastávce by zastavovaly všechny osobní vlaky, pouze spěšné vlaky a rychlíky by ji projížděly.

Díky kvalitní dopravě Českých drah a rozsahu dopravní obslužnosti objednávané Pardubickým krajem by se zcela jistě naskytla nezanedbatelnému počtu obyvatel možnost pohodlné a rychlé dopravy (vlak je zcela jistě časově přijatelný jak na cesty do Pardubic či sousedního Hradce Králové, tak do Prahy a dalších měst). Vlaky jezdí zhruba jednou za hodinu, ve špičce ještě častěji.

Nyní trvá cesta "od stadionu" na nádraží autobusem MHD cca 10 minut, dále je nutno uvažovat s dobou na přestup na vlak či autobus. Takto by z nové zastávky cesta trvala do Pardubic o cca 3 min déle než z hlavního chrudimského nádraží, tedy zpravidla pod půl hodiny (Hradec Králové cca 45 min, atp.). Chrudimáci i návštěvníci našeho královského města by tak měli další možnost a důvod k využití veřejné dopravy.

Co na to chrudimská radnice? Možná by to byl docela dobrý záměr v oblasti investičních akcí. Každopádně, když se v dané oblasti bude stavět a budovat, bylo by dobré veškerou stavební činnost zkumulovat, aby těžká nákladní auta nemusela zase po pár měsících ničit přilehlé komunikace, které se určitě v přilehlé oblasti postaví anebo stávající opraví.

Na trati by neměl být problém žádný, protože trať v tomto úseku je rovná, přehledná a přímá, takže ani s výstavbou bezbariérového nástupiště by neměl být žádný problém.

Martin Hájek, Pardubice