Zatím není jasné, zda oba břehy řeky propojí opravená stávající konstrukce, nebo jestli město nakonec přistoupí ke stavbě nové lávky. Ať tak či tak, dnešní konstrukci bude nutné sejmout a odvézt, protože i její případná oprava by se odehrávala mimo aktuální stanoviště.

Nová lávka by přišla na miliony. „Pro tuto akci nemáme v rozpočtu částku alokovánu a hledáme tedy způsob, jak ji zafinancovat. Každopádně termín zprovoznění lávky držíme na podzim,“ říká místostarosta Aleš Nunvář. Odhady zatím hovoří o částce 3,5 až 4 miliony korun.

Ať už bude lávka nová, nebo se na uvedené místo vrátí ta dnešní, způsob jejího ukotvení se změní. Nově bude umístěna mimo říční stěny na mikropilotách. Geologický průzkum pro nové založení lávky již proběhl. Město ale ještě čeká na dodání smlouvy o přeložce sítí, zavěšených pod lávkou.

Radnice chce změnit mechanismus věcných břemen

Na umístění a případnou manipulaci s potrubními i kabelovými sítěmi se v Chrudimi vztahují věcná břemena. Ta poskytují energetikům, plynařům i majitelům datových sítí jistotu, že jejich kabely a trubky zůstanou nepřerušenými součástmi mostních konstrukcí, nebo že zůstanou na těchto konstrukcích zavěšené. A to po neomezeně dlouhou dobu. Podle vedení města tak tyto společnosti nic netlačí k tomu, aby spěchaly s případnými přeložkami. To se týká i uzavřené lávky u Komerční banky, která rovněž čeká na opravu.

Chrudimská radnice by ráda mechanismus věcných břemen změnila. Alespoň u nově uzavíraných smluv navrhuje, aby byla břemena sjednávána jen na dobu životností sítí. Tedy zpravidla na 30 let. „Také bychom chtěli do smluv o věcných břemenech včlenit ustanovení, že pokud bude síť překážet investičním záměrům města, tak majitel zajistí její přeložení na vlastní náklady,“ doplnil chrudimský starosta František Pilný.