Naproti současnému stavu by měl tento titul v budoucnosti každoročně připadnout maximálně čtyřem nositelům.

Ceny budou osobnostem udělovány za několikaletý či celoživotní přínos ve čtyřech oblastech: kultura, sport a vzdělávání, technicko-ekonomický rozvoj a filantropie, přičemž v každé z těchto oblastí bude možné ocenit pouze jediného člověka.

Nově budou moci kandidáty navrhovat i jednotliví občané. Cenu bude možno nově udělovat rovněž in memoriam.