Poblíž nynější zastávky u bývalé chrudimské Transporty by se nová trať odklonila od stávající trasy. Koleje by pak zamířily do krajského města „zadem“ přes Ostřešany. Odtud až do Pardubic má už trať vést dvoukolejně. Zamýšlená přeložka má po své délce dvakrát mimoúrovňově křižovat silnici 1. třídy I/37 a na hlavní pardubické nádraží by tak cestující nakonec přijížděli ze směru od České Třebové. Kuriózní couvání do cílové stanice z Rosic nad Labem by se navždy stalo minulostí.

Investorem projektu má být Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Věc má však mnohá „ale“: o přeložce trati se hovoří zhruba od 70. let minulého století. A také poslední projekt je stále jen ve fázi výhledu. „Pokud padne konečné rozhodnutí, k modernizaci může dojít po roce 2015,“ říká Jiří Bureš z investičního odboru SŽDC. „Závisí to hlavně na penězích. Stavba si vyžádá podle velmi hrubého odhadu jednu miliardu korun, možná dokonce o něco víc,“ dodává Bureš.

České dráhy by jako železniční dopravce modernizaci v této podobě přivítaly. „Investice by přinesla našim zákazníkům zrychlení přepravy a také vyšší zabezpečení jízdy vlaků. Zrychlení přepravy mezi Pardubicemi a Chrudimí, potažmo Hlinskem, jež leží na hranici kraje, by vyplývalo nejen z odpadnutí nutnosti sunutí vlaků do Rosic, ale také z vyšší traťové rychlosti, která na novostavbě bude,“ uvádí Michal Štěpán z ředitelství odboru osobní dopravy ČD v Pardubicích. „Část přeložky by měla být dvoukolejná. Odpadly by tak několikaminutové pobyty vlaků na křižování, které dnes cestující zažívají v Medlešicích. Důležitou výhodou nové trati by byla také skutečnost, že vlaky by obsloužily pardubickou průmyslovou zónu, kde by měla rovněž vzniknout zastávka pro cestující,“ dodává Štěpán.