„Za minulého režimu se v této budově scházela mládež,  dělaly se tady zábavy a podobně. Po revoluci se budova vrátila v rámci restituce farníkům," řekl bousovský místostarosta Jiří Kolář. Budova však chátrala.
„Inspirovali jsme se multifunkčním domem, který postavili v Klešicích. Nechali jsme proto vypracovat projekt a požádali o dotaci. Byla nám přiznána ve výši necelých osmi milionů korun," dodal místostarosta.
V novém multifunkčním domě bude úřadovna, zasedací místnost, tělocvična s dataprojektorem a také internetový koutek. Zatím stojí pouze stěny, ale do konce května příštího roku by mělo být podle Jiřího Koláře hotovo.