V areálu tábora se pro ně slavnostně odhalí nové prvky: lanová sestava, trampolína, lezecká stěna a houpačky. Na atrakce v hodnotě téměř jednoho milionu korun přispěla Nadace ČEZ částkou 750 tisíc korun, zbytek uhradilo Odborové sdružení železničářů DKV Praha.

Hřiště bude slavnostně otevřeno v 11 hodin za účasti starosty obce Trhová Kamenice Pavla Kábeleho.

„Jsem rád, že se vše stihlo do prázdnin. Tento týden začíná první turnus letního tábora a děti nemají o novém hřišti ani tušení. Je to pro ně skvělý prázdninový dárek,“ raduje se z vydařeného projektu Jan Bitter, předseda Odborového sdružení železničářů DKV Praha.

Bezpečí především

Hřiště bude denně využíváno po dobu trvání táborů a dalších akcí během letních prázdnin. Mimo tyto měsíce mohou na hřišti po dohodě se správcem areálu dovádět rovněž děti z Trhové Kamenice a okolí.

„Dlouhodobě podporujeme vznik bezpečných dětských hřišť, po celé republice jich s naším příspěvkem vzniklo už 160. Byla to právě Nadace ČEZ, která upozornila na problematiku dětských úrazů na nevyhovujících hřištích. Podle zdravotních studií se na hřištích stane devět procent všech dětských úrazů, jsou tedy po domovu a škole třetím nejčastějším místem, kde se děti zraní,“ říká ředitel Nadace ČEZ Ondřej Šuch.