Až do konce ledna mohli občané podávat žádosti do druhé vlny kompostérů. „Ti, kteří mají o kompostér zájem, ale nestihli termín podání přihlášky, ale nemusí zoufat. Pár kompostérů ještě nemá své budoucí majitele,“ přináší pro někoho dozajista potěšující zprávu Jana Harvánková z Odboru územního plánování.

Druhá vlna výdeje kompostérů se bude s největší pravděpodobností konat na přelomu února a března tohoto roku. S přicházejícím jarem, kdy je potřeba zahrádky po zimě vyčistit od plevelu jej tak budou moci jejich majitelé hned využívat.

Zapůjčení kompostérů je řešeno pomocí smlouvy o výpůjčce. Ta bude uzavřena na pět let. Po uplynutí této doby přejde kompostér do vlastnictví vypůjčitele. Zapůjčení kompostéru je bezplatné, jedinými podmínkami je užívání zařízení k jeho účelu, tedy ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Kompostér je také třeba používat pouze na katastrálním území města Chrudim a obcí Topol, Medlešice, Vestec a Vlčnov.