„Původně jsme zvažovali, že zvýšení příspěvku připravíme až od začátku příštího roku. Vzhledem k tomu ale jak se celkově vyvíjí situace, jak se prakticky všechno zdražuje, jak rostou ceny energií a potravin, jsme se rozhodli, že částku upravíme už od poloviny roku,“ uvedl starosta Miroslav Krčil.

Rada města se na tomto kroku shodla jednomyslně.

„V Hlinsku si uvědomujeme, že rodiny s dětmi patří mezi ty, které bychom měli a dle mého názoru musíme jako společnost podporovat zvláště v této době. Takto vynaložené peníze jsou investicí do budoucnosti a je to dobrá investice. Příspěvek pět tisíc korun ze strany našeho města osobně vnímám především jako symbol toho, že si vážíme těch, kteří se rozhodnou přivést na svět a vychovávat novou generaci. A zároveň bych si moc přál, aby systémové, dlouhodobé a efektivní řešení otázky podpory rodin s dětmi byl schopen připravit zejména stát,“ poznamenal starosta Krčil.