Na dlážděné nádvoří za budovou Muzea naváže nejprve pruh půdy s mlatovým povrchem. Třetí a největší ploše, oddělené od té druhé jenom nízkou a členitou zídkou, bude dominovat zeleň, jejímž středobodem zůstane promítací stěna samotného letního kina. Areál bude po obvodu lemovat upravená cesta podél říčních břehů. Ta bude míjet například ohniště a další zvažovaná odpočinková místa.

Tak alespoň v úterý představil Chrudimákům finální studii areálu městský architekt Marek Janatka. „Jde o práci architekta Václava Škardy, která představuje kompromisní shodu mezi všemi zájmy, jež byly prezentovány při minulých diskuzích,“ připomněl Marek Janatka.

Kapacita hlediště kina se sníží

Studie počítá se zachováním promítací stěny kina v její dnešní velikosti a zachován bude rovněž její odstup od nové promítací kabiny. Kapacita hlediště kina se sníží na 300 míst, ale při promítání očekávaných filmových trháků ji bude možné navýšit až na 500 míst. Konstrukce promítací stěny má být na druhé straně od promítačky v přízemní části dostavěna a prohloubena, takže nabídne zázemí účinkujícím umělcům. Účinkující budou vystupovat na zachovaném jevišti před promítací stěnou kina.

Návštěvníci budou moci využívat lavičky i další zamýšlený inventář. Se stavbou samostatných toalet se na ploše nepočítá, příchozím budou plně k dispozici toalety v budově Muzea.

Většina revitalizovaného areálu letního kina má mít přírodní charakter, avšak studie musí počítat i se zachováním nutného zázemí pro plesy, koncerty a další akce Chrudimské besedy, jež se odehrávají v samotné budově Muzea. Na nádvoří tedy zůstane zachována více než desítka trvalých parkovacích stání a při konání některých akcí bude možné nárazově k parkování využít i mlatovou plochu v sousedství vydlážděné části.

Studie bezprostředně nepočítá se stavbou lávky přes Chrudimku ve směru do Poděbradovy ulice. Zůstává v ní ale vyhrazeno místo, kde by bylo možné lávku časem případně osadit.

Místostarosta města Aleš Nunvář je s představenou studií velmi spokojen. „Je to průnik návrhů občanů a návrhů města, který se budeme snažit postupně realizovat,“ přislíbil místostarosta.

Starosta František Pilný k tomu dodal, že investičně náročný projekt bude možné začít naplňovat až ve výhledu několika let, a to po dílčích etapách. (man)