Ačkoliv se po volbách Skutčí prohnalo silné zemětřesení, které smetlo dlouholetého starostu Pavla Novotného, lze dnes říci, že radnice stále stojí, funguje a život na ní dál plyne poklidným tempem. Poklidným v pozitivním. ale zároveň i negativním smyslu.

„Jsem toho názoru, že výměna vedoucích funkcionářů města vedla mimo jiné v uvolnění atmosféry na městském úřadě a umožnila jeho zaměstnancům aktivně a iniciativně pracovat s vědomím, že nejsou pouhými vykonavateli 'vůle shora'," hodnotí změny skutečský radní za KSČM Milan Pitra s tím, že po volbách nedošlo k výměnám vedoucích odborů a radnicí neotřáslo žádné personální zemětřesení.

„Rok po volbách je prakticky nemožné hodnotit práci nového starosty a porovnávat jej s jeho předchůdcem Pavlem Novotným. To byl motor, který ve Skutči vybudoval opravdu hodně. Vítám, že nové vedení radnice převzalo snahu o vytvoření tzv. malého okresu a pokračuje v jednání. Kdyby to dotáhli do konce, bylo by to skvělé nejen pro obyvatele Skutče," říká zastupitel za KDU-ČSL František Sokol.

Pokračující snahu o „povýšení" Skutče vítá také zastupitel Luděk Netolický (KDU-ČSL), leč i jemu schází ona razance, s jakou se bývalé vedení pouštělo do nových projektů. „Město jede na takový udržovací mód. Uvítal bych větší snahy něco vybudovat a nikoliv jen udržovat," poznamenává Luděk Netolický.

Na dobré cestě

Jak nyní vypadá jednání o převzetí některých pravomocí úřadu pověřeného výkonem státní správy třetího stupně popisuje starosta Pavel Bezděk (Nezávislí): „Na jednání u náměstkyně ministra vnitra Jany Vildumetzové jsme 30. červen předali dopis podpořený 20 městy, kde jsme vyjádřili nespokojenost se vzdalováním se státní správy občanům. Je potěšitelné, že i na základě tohoto jednání rozeslalo ministerstvo vnitra v rámci zpracovávané analýzy veřejné správy dotaz na všechny pověřené úřady ohledně zájmu o získání agendy občanských průkazů a cestovních dokladů. Věřím, že se v tomto směru podaří v příštím roce prolomit pomyslnou bariéru a získat některé kompetence v rámci veřejné správy zpět do Skutče."

Koho máme na radnici ve Skutči?

Opravy a opravy

Současné vedení města se nyní zaměřuje především na nezbytné opravy a zhodnocení budov v majetku města, a to jak bytového, tak i nebytového fondu. „Je otázka, zda-li to v době nejnižších úrokových sazeb v historii ČR není nevyužitá příležitost k většímu rozvoji města," podotýká zastupitel Robert Zelinka (Pro Sport a Zdraví).

Ilustrační foto

Každopádně se toho ve Skutči za poslední rok opravilo vskutku hodně. Třeba vozovka v Příčné ulici se dočkala nového asfaltového povrchu za 1,5 milionu. Menší opravy se uskutečnily i na silnicích ve Zhoři a Skutíčku. Podle starosty Bezděka byla také zahájena výstavba nového parkoviště a chodníku včetně opravy přilehlé komunikace u zdravotního střediska.

„Zimní stadion dostal do nové sezony 2015/2016 nové osvětlení plochy v hodnotě cca 1 200 000 Kč a celá sportoviště přešla na nový moderní pokladní systém. Jeho pořízení a instalace vyšly na 650 tisíc korun," pokračuje ve výčtu novinek Pavel Bezděk. Tyto investice kvituje s povděkem Robert Zelinka: „Přinese to v dalších letech značné úspory na režiích. Škoda jen, že se nepodařilo dosáhnout na slibované dotace a celou akci bylo nutné realizovat z vlastních zdrojů."

Ani budovy škol nezůstaly bez povšimnutí. Žďárecká základní i mateřská škola dostává nový, zateplený kabát. ZŠ Smetanova má opravené schodiště, ZŠ Komenského nový plot. V MŠ Poršova bylo opraveno sociální zařízení ve druhém patře.

Opravuje se také hřbitovní zeď, včetně budovy hrobky. V depozitáři městského muzea probíhá statické zajištění stropu v hodnotě půl milionu ve dvou místnostech, aby zde mohly být nainstalovány posuvné regály pro ukládání sbírkových předmětů. Za přispění krajské dotace vznikla i naučná stezka Horkami.

Podle Milana Pitry skutečští radní podporují také otevřenou spolupráci se spolky a zájmovými organizacemi na území města a snaží se posunout součinnost s okolními obcemi.

Když se návštěvníci jen valí: Plavecký bazén i festival lákaly tisíce lidí

Opereta Čardášová princezna potěšila diváky a posluchače hudebního festivalu Novákova a Tomáškova hudební Skuteč

Díky příznivému počasí se mimořádně vydařila sezona na skutečském koupališti, které během necelých tří měsíců navštívilo více než 22 500 plavců. „Věřím, že ke spokojenosti přispěly i některé opravy provedené před zahájením provozu (stánek občerstvení, dlažba nebo obklady," poznamenává starosta Pavel Bezděk. Velice úspěšný byl i 12. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Bohatý a atraktivní program, skvělí účinkující, příjemná atmosféra vytvořila umělecký koktejl, který přilákal rekordní počet návštěvníků. 

Úspěchy a resty

  • Webové stránky plné kultury

Podle oslovených skutečských obyvatel by úvod na webových stránkách města měl přinášet i jiné informace, než pouze pozvánky na kulturní akce. Uživatelé se ke zbylému obsahu musí složitě proklikávat.

  • Asistenti prevence kriminality fungují

Od července spolupracují se skutečskými strážníky také tři asistenti prevence kriminality. Jejich přínos kladně hodnotí vrchní strážník Jiří Stuna. Podařilo se jim například rozehnat rvačku na skutečském náměstí.

  • Sportovci mají kde posilovat

V areálu městských sportovišť vyrostla po dlouhých peripetiích a vyjednávání nová venkovní tělocvična, kterou si postavili místní nadšenci a nové vedení města na ni uvolnilo finanční prostředky.

ANKETA: Cítíte změnu, která na radnici po volbách nastala?

Klára Zindulková, Skuteč, 27 let

Úřad funguje dál, ale změny k horšímu rozhodně nepociťujeme. Dotáhly se některé slíbené věci, třeba se řešila doprava nebo fungování městské policie.

Věra Jožáková, Skuteč, 72 let

Je to dobré, radnice stojí, všechno funguje. Já jsem celkem s životem ve Skutči spokojená, nic mi tu neschází, možná jen opravna obuvi, ale to není věcí vedení města.

Karel Bezděk, Skuteč, 24 let

Velké změny jsem nezaregistroval. Vadí mi žebráci, kteří na náměstí sedí na lavičkách, popíjejí a loudí peníze. Uvítal bych ráznější kroky ze strany městské policie.

Eliška Košnarová, Skuteč, 62 let

Bývalý starosta Novotný se nebál a byl rázný, nevím, proč ho z radnice vyštípali, teď je starosta jen taková funkce. Schází mi tu třeba větší nabídka obchodních řetězců.

Veronika Hasenöhrlová, Skuteč, 26 let

Nové vedení radnice je vstřícnější při jednání s lidmi. Ale na výraznější změny je příliš brzy. Vadí mi tu, že je Skuteč o víkendu docela odříznutá od světa.