První etapa technologicky velmi náročné rekonstrukce byla kromě kompletní výměny střešní krytiny spojena s rekonstrukcí okrasných klempířských prvků a restaurátorským zajištěním uměleckých a ozdobných prvků z kamene.

Restaurátorské péče se dostalo šestici ozdobných kovových váz umístěných symetricky na hřebenu střechy, jedenácti kamenným vázám a soše bohyně Pallas Athény. Plocha střechy, jež byla opravena, čítá 2 272 metrů čtverečních. Novou střešní krytinu tvoří keramická taška, která svým vzhledem připomíná klasickou prejzovou krytinu. Její pokládka se obejde bez použití malty, je lehčí a méně zatěžuje konstrukci krovu.

„Realizovat rekonstrukci střechy tak rozsáhlého a významného objektu, navíc s četnými uměleckými detaily, bylo v jednom roce obtížné. Nicméně povedlo se," říká starosta Chrudimi Petr Řezníček.
Rekonstrukce vyšla město na téměř 16 a půl milionu korun, z toho 1,13 mil. Kč přispělo Ministerstvo kultury. Město však s rekonstrukcí budovy hodlá pokračovat.

OPRAVÍ VNĚJŠÍ PLÁŠŤ, VSTUP I OKNA

„Příští rok nás čeká největší zásah do tohoto objektu, a to rekonstrukce vnějšího pláště, oken, vstupních prostor a soklu objektu. Po konzultacích s památkáři vrátíme objektu původní jednobarevný vzhled, kdy vyniknou bohaté štukatérské prvky," přibližuje nejbližší plány starosta Petr Řezníček.

Barva, kterou v příštím roce budova získá, je již nyní viditelná na tympanonu nad hlavním vstupem.
V roce 2017 se bude jednat o první etapu oprav vnějšího pláště a souvisejících objektů. V současnosti je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce fasády jihozápadního a jihovýchodního pohledu, tedy čelní fasády od sochy Josefa Ressela a podél umělého vodního náhonu.

Druhá etapa v roce 2018 se bude týkat fasády severovýchodního a severozápadního pohledu, neboli pohledu od areálu letního kina a podél řeky Chrudimky. (ap)