„Ze srdce zdravím všechny své nové spolupracovníky a přítomné, jsem stále ještě pohnut svým jmenováním, nicméně se těším na své působení v Hradci Králové,“ tak zněla první slova Jana Vokála, nového, v pořadí již pětadvacátého biskupa královéhradecké diecéze, kterého do úřadu už 24. února jmenoval papež Benedikt XVI. Až do čtvrtečního dne platilo pro tuto informaci přísné embargo. Do čela diecéze nastoupí po Dominiku Dukovi, který byl 13. února 2011 jmenován arcibiskupem pražským.

Jeho zdravice doputovala do Císařského salonku královéhradeckého biskupství prostřednictvím mobilního telefonu. Čekali na ni jeho budoucí podřízení, emeritní biskup Karel Otčenášek, biskup – administrátor Josef Kajnek a další významné osobnosti. „Jsem rád, že jsem vám mohl sdělit tuto radostnou zprávu. Teď už záleží na nás i na celé diecézi, s jak naladěným srdcem biskupa Jana přijmeme. On přichází rád a to je dobrý vklad,“ řekl ve své řeči Josef Kajnek. Nového biskupa telefonicky pozdravil i Karel Otčenášek s tím, že se těší na společné setkání. Telefonicky se nový biskup spojil i s arcibiskupem Dominkem Dukou. Zdravicím předcházelo hřmění zvonu Augustina, modlitby a zpěv přítomných.

Nový biskup už má svůj znak a své heslo, které zní: Sub tuum praesidium, což v českém překladu znamená Pod ochranou tvou. Jedná se o začátek mariánské modlitby. V souvislosti s novým královéhradeckým biskupem, jehož jmenování se několikrát posouvalo, se spekulovalo celkem o trojici kandidátů. Kromě Vokála to byli provinciál českých jezuitů páter František Hylmar a proděkan pražské Katolické teologické fakulty Jaroslav Brož. Jan Vokál se svého úřadu ujme začátkem května. „Mohlo by to být kolem sedmého května, kdy dojde k intronizaci – uvedení do funkce. Do té doby ho neuvidíme, musí zakončit své působení ve vatikánu a odevzdat úřad,“ řekl Josef Kajnek. Královéhradecká diecéze byla bez biskupa jedenáct měsíců.

„Neočekáváme nějaké razantní personální změny, zcela určitě ne zpočátku působení nového biskupa. Podle mého názoru se bude nejprve rozkoukávat a pak uvidíme, k jakým změnám se rozhodne,“ uvedl Josef Socha z biskupství. Královéhradecká diecéze vznikla roku 1664 založením zdejšího biskupství.V diecézi je celkem 265 farností.

Kdo je biskup a jaké má povinnosti
V římskokatolické církvi je biskup nástupce apoštolů v nepřetržité posloupnosti a plní funkci pastýře. Přijímá poslání být učitelem víry, posvěcovat a vést věřící. Slovo biskup je odvozeno z řeckého episkopos – strážce, dozorce. Biskupové jsou diecézní pečující o diecézi, titulární, kteří jsou biskupy pomocnými a biskupové emeritní, to jsou ti, jejichž rezignace kvůli věku nebo z jiných důvodů byla papežem přijata. Biskupa jmenuje papež. Diecézní biskup spravuje svou místní církev, ve které mu přísluší bezprostřední církevní moc (zákonodárná, výkonná a soudní) a vykonává pastýřský a učitelský úřad. Stará se o své věřící a péči věnuje kněžím.

ČTĚTE TAKÉ:
Královéhradecká diecéze má nového biskupa
Na nového biskupa se čekalo jedenáct měsíců