„Osobně bych se chtěl v nové funkci věnovat zejména předcházení vzniku odpadů a zároveň vyhodnocovat reálné možnosti separace odpadů, a to jak po ekologické, tak ekonomické stránce," říká Málek. Jedním dechem také dodává, že bude potřeba začít se zabývat i problematikou odpadů v horizontu deseti let. „Velmi často si kladu otázku, co s odpady v době, kdy je již nebude téměř možno skládkovat. Celá problematika samozřejmě není jen otázkou města Chrudim, ale kompletní aglomerace," dodává Málek.

V současné době Roman Málek například zajišťuje v rámci Mikroregionu Chrudimsko na příští týden exkurzi do Centra nakládání s odpady ve Zdechovicích, kde se mimo jiné u jednoho stolu setkají starostové obcí s poslancem za Pardubický kraj a členem výboru pro životní prostředí Jiřím Junkem. Dále pak starostové absolvují prohlídku provozovny společnosti AVE v Benátkách nad Jizerou. Málek také představil vedení města Chrudim a komisi pro životní prostředí separaci bioodpadů ve Ždírci nad Doubravou a Žďáru nad Sázavou.