Nasavrky Keltové to mají dobré! V sobotu v Nasavrkách oslavili Samhain, což znamená, že starý rok pro ně skončil a začal jim rok nový. My ostatní si ještě musíme počkat.

Oslavy Samhainu se odehrávaly v nasavrckém zámku, ale také na zámeckém nádvoří a v prostorách bývalé školy na náměstí.

Děti nejvíce zaujala výroba lampionků z papíru, stromového listí a dalších přírodních materiálů, stejně jako odpolední pohádka. Zvídavým pohledům mnoha návštěvníků muzea pak neunikla ani trojrozměrná krajinná maketa znázorňující krajinu z dob Keltů. Kopce, úvozy i klikatící se řeka Chrudimka, to vše je na maketě na svém místě, stejně jako stará keltská sídla. Marně byste tu ale hledali dnešní Nasavrky či blízkou Křižanovickou přehradu…

Někteří dospělí příchozí si nenechali ujít ani odpolední vyprávění druida Lugara, jenž tentokrát hovořil o bytostech z jiných světů. V zámku zněla i keltská harfa v podání Eriky Reitschmiedové a uvnitř byla připravena též výstava ručně zhotovených strašidélek z přírodních materiálů přihlášených do soutěže. Výsledky této soutěže pak byly vyhlášeny s příchodem soumraku.

V šeru a později v houstnoucí tmě se zformoval lampionový průvod jímž oslavy Samhainu vyvrcholily.