Podle stejné dohody byl za 1. místostarostu města zvolen Petr Lichtenberg (Chrudimáci) a do křesel neuvolněných místostarostů usedli Pavel Štěpánek a Aleš Nunvář (oba za Piráty). Novou koalici podpořila i dvojice zastupitelů za KSČM, takže vedení města bylo v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu zvoleno většinou 16 hlasů.

Součástí koaliční dohody je i rozdělení jednotlivých oblastí správy a řízení města.

„Do mé politické gesce spadá odbor kanceláře tajemníka, útvar interního auditu, městská policie a také odbor školství, kultury a památkové péče. Odpovídám rovněž za agendu Zdravé město a místní Agendu 21, které vyjímáme z odboru územního plánování a regionálního rozvoje,“ uvedl starosta František Pilný.

První místostarosta Petr Lichtenberg dostal na starosti odbor financí, odbor územního plánování a regionálního rozvoje a dále odbor správy majetku, odbor správní a odbor živnostenského úřadu.

Neuvolněný místostarosta Pavel Štěpánek přebírá odpovědnost za odbor sociálních věcí a za stavební odbor. Aleš Nunvář si jako další neuvolněný místostarosta přebírá odbory investic a životního prostředí. 

Třemošnice pokračuje s výstavbou nové ulice.
Třemošnice pokračuje s výstavbou nové ulice