Dva dny her a soutěží s názvem „Nuda v Prachovicích“ však byly určeny všem dětem a dospívajícím v obci i dospělým návštěvníkům a měly přispět k většímu vzájemnému respektu místních obyvatel, který v obci chybí. Smyslem akce bylo umožnit všem návštěvníkům smysluplně strávit dva dny a pobavit se, a to se podle slov organizátorů povedlo. Akci podpořila prachovická společnost Holcim.

„Je pravdou, že jsme chtěli přilákat více místních lidí a pokusit se zmírnit napětí mezi romskou minoritou a ostatními obyvateli. Ale smyslem akce bylo také umožnit všem návštěvníkům smysluplně strávit dva dny a pobavit se. Našim klientům jsme nabídli aktivní účast na organizaci projektu. Pro ty, kteří se zapojily, připravíme dva výlety do blízkého okolí scílem dostat je mimo poměrně uzavřenou obec, ze které se většinou moc nedostanou,“ říká Šárka Jedličková, terénní pracovnice Šance pro Tebe.

Na otázku proč je vnázvu akce nuda odpovídá: „Naši klienti, ale vlastně všechny děti často říkají, že se nudí, že neví, co mají dělat. Vobci se přitom nachází řada míst, kde svůj volný čas trávit mohou. Problém však spatřujeme především vtom, že přes snahu budovat tato místa vobci chybí lidé, kteří by děti a dospívající motivovali a aktivizovali.“