Nutrie škodí zejména vyhrabáváním nor s dlouhými chodbami, kvůli kterým dochází k výraznému narušení stability břehů. Poškozují kořenový systém břehových porostů, u nichž hrozí sesuv hlíny i pády stromů.

Tito velcí hlodavci mohou rovněž šířit nemoci nebezpečné člověku, jako je salmonela, leptospiróza, také známá jako krysí horečka, nebo tularemie. „Platí proto, že by se lidé měli vyvarovat přímému kontaktu s těmito zvířaty,“ říká Kateřina Mrózková, vedoucí oddělení přírodního prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim. „Zapomínat bychom neměli také třeba na psy, kteří se od nutrií mohou rovněž nakazit,“ dodává.

„Podle dostupných informací již v dohledné době vznikne legislativní řešení tohoto problému. Vlastní kroky, například vyhláškou, tedy zatím nepřipravujeme. Rádi bychom však už nyní občany poprosili, aby nutrie nekrmili,“ uvádí chrudimský místostarosta Aleš Nunvář. Město už zadalo průzkum výskytu a četnosti nutrií na území města, který bude trvat po celou první polovinu letošního roku a bude podkladem pro další rozhodnutí v budoucnu.

Novela zákona příští rok

Zřejmě už v příštím roce začne platit novela zákona o ochraně přírody, která obsahuje seznam invazních druhů rostlin a zvířat. Nutrie do něj patří. Potom je budou moci likvidovat všichni myslivci, nikoliv pouze členové myslivecké stráže jako nyní.

Velké problémy s nutriemi mělo v minulosti také město Litomyšl. V roce 2017 jich bylo na břehu řeky Loučné napočítáno kolem padesáti. Město tak rozhodlo o odchytu. „Žádné nutrie tu hlášeny nejsou, pokud někde v Loučné plavou, tak jich je oproti minulosti minimum,“ uvedl včera mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček.

Největší koncentrace nutrií v Pardubicích je u Bajkalu v Polabinách. Tam je řada lidí chodí krmit. Dále jsou k nalezení prakticky po celém toku Chrudimky v Pardubicích, za Haldou směrem k části Hůrka a dál na Počaply a také v Sezemicích.

„Čas od času už některé z nutrií v Pardubicích ztrácí přirozenou plachost. Stávalo se, že je strážníci odchytávali také v ulicích. Byly v minulosti i případy, kdy je strážníci dostávali i ze zahradního jezírka, které začaly upravovat k obrazu svému spolu se zahradou,“ popsal značný problém s hlodavci mluvčí Městské policie v Pardubicích Jiří Sejkora.

Ilustrační foto.
Silný vítr kácel na Chrudimsku stromy