V minulých dnech zde byl odvysílán pořad o pardubickém regionu a Chrudim, jakožto druhé největší město kraje a především atraktivní turistický cíl, zde nemohla chybět.

„Osobně jsem rád, že díky spolupráci s Pardubickým krajem se daří náš region dobře prezentovat i v zahraničí," podotkl chrudimský místostarosta Roman Málek. Úzkou spolupráci kraje, města a zámořské televize podpořila i agentura CzechTourism.

V USA si toto televizní vysílání naladí přes dva a půl milionu domácností v šedesáti městech, desítky tisíc diváků ho sledují prostřednictvím internetu na celém světě, a to především v Kanadě, Austrálii, Anglii a v Ruské federaci.

V pořadu je zachyceno pestré architektonické dědictví Chrudimi, bohatá a živá kultura, stejně jako tradiční Loutkářská Chrudim nebo Salvátorská pouť. Protikladem pak jsou dynamické sportovní akce a příležitosti k turistickému vyžití.

Cílem televizní stanice a spolupráce s českými regiony je rozšíření povědomí o České republice a její kultuře. Veřejné a nekomerční vysílání má formu videodokumentů, ve kterých se anglicky mluvící divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách. Televize nabízí také kurzy českého jazyka, řadu reportáží mapujících český folklor nebo vaření pokrmů typických pro Česko.

Všechny zmiňované pořady přispívají ke zviditelňování českých regionů a jejich turisticky atraktivních destinací.

Zakladatelem Czech-American TV je americký producent českého původu John Honner, který se před třinácti lety rozhodl zviditelnit Českou republiku v zámoří. Do projektu se také zapojují studenti Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické při ČVUT, Masarykovy univerzity v Brně a Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně. Na webu www.catvusa.com od konce loňského roku mohou uživatelé internetu sledovat vysílání i na tabletech a mobilních telefonech, a to právě díky spolupráci s českými vysokoškolskými studenty technických oborů a profesionálních webmasterů. (ap)