Na venkovní obhlídku prostor navázalo setkání uvnitř budovy Muzea, kde se lidé sešli nad pracovními stoly se svými konkrétními náměty a připomínkami.

Na jejich základě pak budou vypracovány nové varianty architektonického a urbanistického řešení celého nově posuzovaného území.