Organizace podporující duševní zdraví ve společnosti si jako každý rok připravily rozmanitý program v podobě koncertů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví. Uskuteční se i na Chrudimsku.

Osvětovou aktivitou Týdnů pro duševní zdraví na Chrudimsku je beseda s názvem Moje jméno není diagnóza, kde se 16. září ve Skutči tři hosté podělí o svou vlastní zkušenost s duševní nemocí a cestu k zotavení. Beseda se také dotkne stigmatizace, která může být pro lidi s duševním onemocněním často větší zátěž než samotná nemoc. „Doufáme, že letošní Týdny pro duševní zdraví pomohou zas o něco více zvýšit gramotnost veřejnosti v oblasti duševního zdraví a pochopit, že i s diagnózou duševního onemocnění je možné žít naplněný a plnohodnotný život,“ řekla Michaela Susedíková, specialistka destigmatizace z Národního ústavu duševního zdraví.

V Hlinsku uspořádá středisko FOKUS Vysočina osvětový Festival na vlastní duši, který proběhne 18. září na Betlémské návsi. „Návštěvníci mají možnost zúčastnit se interaktivních workshopů týkajících se duševního zdraví – „Zboř si svůj předsudek“, „Zeď bláznovství“ a „Psychomat na budku“. Představí se zde také Mozkoherna, originální program pro děti a dospělé na principu neurotechnologie,“ zve na festival vedoucí střediska FOKUS Vysočina Jana Hornychová. Dále je na programu arteterapie v podobě tvoření mandal a beseda o zotavení z duševního onemocnění s peer konzultanty, kteří s ním mají vlastní zkušenost a nyní se zvládáním nemoci pomáhají dalším lidem.