To, co současní mladí lidé sami neprožili, považují obvykle za nezajímavé a realitě dnešního života vzdálené. Chronologii významných událostí z let existence republiky příliš neznají a leckdy jsou schopni zařadit pražské jaro 1968 před Vítězný únor. Proto jsme v ZŠ Prachovice věnovali tomuto tématu jeden celý výukový den, během něhož se žáci mohli seznámit s nejdůležitějšími mezníky historie české státnosti.

Ráno jsme začali vynikajícím pořadem Komorní filharmonie Pardubice „Po stopách historie a presto dál“. Komponovaný pořad k 100. výročí založení Československa nás provedl slovem i hudbou významnými historickými milníky naší země od dob kněžny Libuše. Obzvláště krásná hudba v provedení vynikajících hudebníků, členů pardubické filharmonie, dokázala žáky oslovit a zaujmout. I když se samozřejmě našli i tací, kterým byl tento druh hudby cizí.

Po ukončení programu všichni žáci odešli do svých tříd a společně s třídními učiteli zpracovávali informace o určité historicky významné etapě ze života nově vzniklé republiky.

Události let 1918, 1938-39, 1948, 1968, 1989 a 1993 jsou pro nás starší notoricky známé. Ne tak pro naše žáky. Při závěrečné celoškolní prezentaci bylo pro mnohé z nich obtížné určitá slova vyslovit, natož pak znát jejich význam. Např. mobilizace, cenzura a další. Což je možná dobře, protože ještě nezažili, a doufejme, že ani nezažijí, jejich reálný význam. Proto byly při této prezentaci přečteny i vzpomínky pamětníků na rok 1968, které přednesli žáci 7. ročníku.

Celý den proběhl v příjemné atmosféře. Nejprve se o dobrou náladu postarala krásná hudba, potom pracovní nadšení žáků při tvorbě prezentací a nakonec společné závěrečné setkání, občas proložené nějakým úsměvným slovním škobrtnutím.

Projektu se zúčastnili žáci 5. – 9. ročníku. Žáci nižších tříd si významné výročí připomněli se svými učiteli při výuce vlastivědy. Vytvořené prezentace jsme vystavili v prostorách školy a žáci si tak i během dalších dnů mohou připomínat, co všechno se dozvěděli a co vytvořili.

Na úplný závěr připomínky 100 let republiky v naší škole se žáci v pátek zúčastnili akce iniciované obecním úřadem - slavnostního zasazení lípy.

Dnes u nás už všichni žáci vědí, že lípa je naším národním stromem a že jejich rodiče, prarodiče a prararodiče to neměli v životě vždy jednoduché. Významné historické události totiž vždy zasahují do života každého člověka.

Ing. Jitka Holasová, ředitelka ZŠ Prachovice