Většinová „čtrnáctka“ se shodla na tom, že starostou města bude František Pilný (ANO 2011), do křesla uvolněného místostarosty usedne Petr Lichtenberg (Chrudimáci) a funkcí dvou neuvolněných místostarostů se nakonec ujmou Pavel Štěpánek a Aleš Nunvář.

Právě domluvený počet místostarostů a celková výše jejich finančních odměn se neobešla bez reakce Romana Málka, jednoho ze čtyř stávajících místostarostů, jenž byl v minulém volebním období sám občas napadán, že darmo odčerpává finanční zdroje města.

„Jestli jsem dobře počítal, tak model uvolněný místostarosta plus dva neuvolnění místostarostové je nakonec dražší, než čtyři neuvolnění místostarostové,“ poznamenal lakonicky Roman Málek.

Lídr vítězného hnutí František Pilný určitý nárůst připouští, vysvětluje ho ale celostátním systémovým navýšením platů náležejícím uvolněným místostarostům. „A ano, také jsem kritizoval dosavadní praxi čtyř chrudimských místostarostů a z nyní dohodnutého řešení nejsem nadšený. Nicméně to nepovažuji za důvod pro neuzavření koalice, neboť tento model fungoval v Chrudimi i mezi lety 2006 – 2010 a 2010 – 2014. Půjde hlavně o to, jak budou místostarostové pracovat. Uvedu hypotetický příklad: Pokud místostarosta vyjedná pro město stomilionovou dotaci na sportovní halu, tak i kdyby neudělal nic jiného, tak se městu vyplatí,“ říká František Pilný.

Ilustrační foto
Starostou Hlinska je opět Miroslav Krčil