Od 14 hodin se došlo ke slavnostnímu předání zrekonstruované hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů ze Žďárce u Seče. U této příležitosti nechyběli členové sboru ale také starosta města Seče Marcel Vojtěch a zástupce okrsku hasičů pro oblast Seče Bohuslav Šulc st.

Před slavnostním stříháním pásky zazněla státní hymna a poté se otevřely vrata zbrojnice. Uvnitř bylo připraveno občerstvení pro návštěvníky.

O pár metrů dále se na hřišti za místním kulturním domem odehrálo setkání rodáků u příležitosti 570. výročí založení obce. K tomuto jubileu byla vydána publikace. V knize se píše o historii obce, pořádaných akcích, výletech a podobně. Text zpracovala paní Stanislava Pokorná.

V sále kulturního domu byla k této příležitosti připravena výstava o historii obce, retro plakáty a video prezentace jednotlivých stavení v obci.

Pro návštěvníky byl v prostranství postaven stan se sezením. Od 17 hodin hrála k poslechu kapela Vysočinka.

Zdeněk Sasín ml.

Ilustrační foto
Loutkářské okénko: Přijďte se zchladit do muzea loutek