Krátce před třetí hodinou odpolední oznámil občan, že se ve Škroupově ulici pohybuje dvojice podomních obchodníků, kteří prováděli nezákonný prodej energií. Po příjezdu policistů, kteří zde setrvali, už byla dvojice pryč. V nočních hodinách se strážníci potýkali s bezdomovci.

V restauraci v Havlíčkově ulici ležel jeden na zemi a odmítal podnik opustit. To učinil až po příjezdu policistů. Další se bezdůvodně zdržoval v budově nemocnice.